[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”]

[section label=”Hero” bg=”1196″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.12)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0.12)” bg_overlay__md=”rgba(0, 0, 0, 0.21)” bg_pos=”55% 100%” padding=”100px” padding__sm=”0px” padding__md=”0px” height=”0px”]

[row_inner style=”collapse” width=”custom” h_align=”center”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”100px 0px 200px 0px” padding__sm=”142px 20px 107px 0px” align=”center” color=”light”]

[ux_text text_align__sm=”center”]

LIÊN HỆ

Gửi tin nhắn ngay cho chúng tôi để hỗ trợ bạn tốt nhất

[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[row label=”Contact us” style=”large” width=”custom” custom_width=”1400px”]

[col span__sm=”12″ padding=”66px 5% 16px 5%” padding__sm=”50px 20px 0px 20px” padding__md=”50px 20px 30px 20px” margin=”-135px 0px 0px 0px” margin__sm=”-0 0px 0px 0px” margin__md=”0 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 15px 0px 15px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px”]

[gap height__sm=”20px” height__md=”20px”]

[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1197″ width=”20″ width__sm=”15″]

ĐỊA CHỈ

Tòa Landmark 6
Số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”5″]

[ux_image id=”1198″ width=”20″ width__sm=”15″]

GIỜ MỞ CỬA

Từ 07:00 – 23:00
Tất cả các ngày.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1199″ width=”20″ width__sm=”15″]

E-mail

Cskh.ntphat@gmail.com

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1200″ width=”20″ width__sm=”15″]

Điện thoại

0901 359 679

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Liên hệ

[gap height__sm=”20px” height__md=”20px”]

  Họ và tên / Name

  Email

  Số điện thoại / Phone number*

  Nội dung / Content

  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]

  [/row]
  [row style=”collapse” width=”full-width”]

  [col span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 30px”]

  [ux_text text_align=”center”]


  [/ux_text]

  [/col]

  [/row]

  Gọi ngay